Đấu giá 01 xe ô tô con Nhãn hiệu MAZDA

Phiên đấu giá đã kết thúc
Giá khởi điểm: 450.000.000 đ

01 xe ô tô con; Nhãn hiệu MAZDA; Số loại: 3, Màu TRẮNG, BKS: 14A-329.16, Số khung: 4AA6HC064314, Số máy: P520428236, đăng ký xe ô tô số 072673 do công an Quảng Ninh cấp ngày 03/10/2019 đứng tên Nguyễn Văn Kiên

01 xe ô tô con; Nhãn hiệu MAZDA; Số loại: 3, Màu TRẮNG, BKS: 14A-329.16, Số khung: 4AA6HC064314, Số máy: P520428236, đăng ký xe ô tô số 072673 do công an Quảng Ninh cấp ngày 03/10/2019 đứng tên Nguyễn Văn Kiên

KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC