Đấu giá 01 xe ô tô con Nhãn hiệu MERCEDES

Phiên đấu giá đã kết thúc
Giá khởi điểm: 1.598.000.000 đ

01 xe ô tô con; Nhãn hiệu MERCEDES; Số loại: C300; Màu ĐEN, BKS: 99A-429.32, Số khung: RLMWF8DX8LV008080, Số máy: 26492030287322, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 000109 do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 04/01/2021 đứng tên Nguyễn Hoàng Minh

01 xe ô tô con; Nhãn hiệu MERCEDES; Số loại: C300; Màu ĐEN, BKS: 99A-429.32, Số khung: RLMWF8DX8LV008080, Số máy: 26492030287322, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 000109 do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 04/01/2021 đứng tên Nguyễn Hoàng Minh

KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC