Đấu giá toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất dố 397d

Phiên đấu giá đã kết thúc
Giá khởi điểm: 9.520.000.000 đ

Toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất dố 397d, tờ bản đồ số 02, tại xã Đồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (nay là Phường Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên)

Toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất dố 397d, tờ bản đồ số 02, tại xã Đồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (nay là Phường Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Diện tích: 165m2; hình thức sử dụng: riêng: 165m2, chung: Không. Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; thời hạn sử dụng: Đất ở lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC